Casa Nova | Francusko-Italijanski restoran
CASA NOVA
Francusko-italijanski restoran
ENGLISH

Dobrodošli

CASA NOVA


Francusko-Italijanski restoran


DorćolTeško je ispričati priču o Dorćolu koja bi bila potpuno prihvatljiva i sveobuhvatna, ali ćemo probati da na ovom sajtu približimo svima istoriju, duh i ambijent ovog kraja, ali i celog Beograda

Iako nema sasvim određene granice, smatra se da se Dorćol obuhvata severni deo i donji grad Kalemegdana, kao i potez između ulice kneza Mihaila i reke Dunav.

Ime Dorćol je turskog porekla, (Dort = četiri, jol = put) a znači četiri puta ili raskršće četiri puta. To su bili putevi za Stambol, Vidin, Sever i verovatno Dubrovnik. Tokom vremena turske vlasti, ovaj deo grada je bio poznat kao trgovačko područje, i mesto stanovanja trgovaca različitih nacionalosti. Bilo je dosta Jevreja pa i danas jedna od ulica ostala po nazivu Jevrejska. Posle povratka Beograda pod srpsku vlast višenacionalni karakter je dugo opstajao. Vremenom stare kuće i uske uličice su nestale a izgrađene su moderne stambene zgrade. Međutim, određeni delovi još uvek imaju izgled sličan starom. Ovde se nalazi i najstarija kuća u Beogradu.